lq (video) “Amusing Interactions: Observe as This Dog Delights Individuals with Touching Hugs!
DOG

lq (video) “Amusing Interactions: Observe as This Dog Delights Individuals with Touching Hugs!

Louboutina’s owner says she spends about two hours a day hugging people she meets on the street. And those are real hugs, not ‘gives’.

Louboutina - famous hug dog with more than 58,000 followers on Instagram
Louboutina – famous hug dog with more than 58,000 followers on Instagram

“She doesn’t just go for a walk, she hugs everyone she meets,” said Fernandez-Chavez, 45, and owner of Louboutina.

“Many people say that the day they are hugged by Louboutina, they feel happier and more meaningful that day. If they’re having a bad day, a hug is all they need,” he added.

Louboutina là chú chó giống Golden Retriever đang sống cùng chủ ở khu Chelsea, thành phố New York (Mỹ). Nó hiện rất nổi tiếng trên mạng với hơn 58.000 người theo dõi trên Instagram.

Trong bài viết giới thiệu về Louboutina trên trang web ảnh Boredpanda ngày 13-2, tác giả Elizabeth thậm chí cho rằng những người đang cần được ôm trong ngày Lễ tình nhân này có thể đến Chelsea để được nó ôm!

Theo lời ông Fernandez-Chavez, mỗi ngày Louboutina dành khoảng hai giờ để ôm những người nó gặp trên đường, và đó là những cái ôm thực sự, giống như nó muốn được sẻ chia cùng họ.

Ông cho biết mọi chuyện bắt đầu từ Valentine năm 2014, khi ông chia tay người yêu. “Nó bắt đầu chồm lên và nắm lấy tay tôi bằng cả hai chân trước, sau đó ôm lấy tôi – ông kể – Tôi nhớ khi đó tôi đã nói đùa với bạn bè rằng: Ít nhất tôi có một người để nắm tay trong ngày Valentine”.

Louboutina loves to hug the feet of people she meets
Louboutina loves to hug the feet of people she meets
Its hug is sincere
Its hug is very passionate
Louboutina is hugging a passerby's leg
Louboutina hugs a passerby’s leg
Many people were surprised and delighted at Louboutina's enthusiasm
Many people were surprised and delighted at Louboutina’s enthusiasm
Many people say they find their day more meaningful when being hugged by Louboutina
Many people say they find their day more meaningful when being hugged by Louboutina
Some say if they're having a bad day, all they need is a hug from Louboutina
Some say if they’re having a bad day, all they need is a hug from Louboutina
Portrait of a dog who loves to hug Louboutina
Portrait of a dog who loves to hug Louboutina
Portrait of a dog who loves to hug Louboutina

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button